Bramgås

Bramgås lokkefugle

Bramgåsen er både en helårsgås og en trækgås, der overvintrer i stort antal, og på grund af sin tilstedeværelse er den også en stor årsag til skader på landbruget. For at kontrollere bramgås anbefales det at bruge lokkefugle. Under lokkefuglejagt slipper man lokkegæs ud over marken i en lokkefuglesti. Lokkegæssene tiltrækker de forbipasserende gæsters opmærksomhed, hvilket får dem til at nærme sig lokkegæssene og blive fanget på skudhold. Bramgæs opholder sig ofte i store grupper på marken. Det er derfor vigtigt med en stor lokkefugl, hvis bramgæssene skal tiltrækkes til lokkefuglen. Udover at bruge lokkegæs, er det også vigtigt at bruge lyd for at få gæssene på skudhold. Det kan gøres med en lokkefløjter eller en elektronisk MP3 lokker.

Viser alle 7 resultater

View :
Product added!
The product is already in the wishlist!
Removed from Wishlist